ZAWSZE po twojej stronie

Bronimy Twoich praw

zbiórka publiczna

Fundacja Zawsze Po Twojej StronieJeśli trafi do Państwa domu nasz sympatyczny (mamy nadzieje !) wolontariusz z "cegiełką" w postaci kalendarza lub kartki z życzeniami, prosimy bardzo o życzliwe potraktowanie i wrzucenie do puszki kilku złotych na wsparcie dla naszej działalności.


Nasza zbiórka publiczna jest działalnością zgodną z obowiązującym prawem i jest zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem:

2021/1183/OR 

Rejestrację naszej zbiórki możecie Państwo sprawdzić wpisując powyższy numer na

Portalu Zbiórek Publicznych

prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 


Można też pobrać dokument rejestracji zbiórki wystawiony dla naszej Fundacji przez MSWiA:

Rejestracja zbiórki FZPTS w roku 2021


Nasz wolontariusz ma przy sobie natępujące dokumenty wystawione przez Fundację: identyfikator i umowę z Fundacją, które Państwu okazuje na życzenie. 

Każda "cegiełka" ma na odwrotnej stronie pieczątkę o następującej treści:


Cegiełka nr ……………………………..

Zbiórka publiczna nr 2021/1183/OR

Fundacja Zawsze Po Twojej Stronie

KRS 0000177380, tel. 888 988 555

zawszepotwojejstronie.pl

 

Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory "cegiełek" roznoszonych przez naszego wolontariusza.


Wzory "cegiełek"