ZAWSZE po twojej stronie

Bronimy Twoich praw

Pomoc dla Firm

Fundacja Zawsze Po Twojej StronieA. Pomoc dla Firm w sytuacjach kryzysowych:


1. Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

2. Pomoc w obniżeniu kosztów działania firmy.

3. Konsultacje i pomoc w zmianie formy prawnej lub właścicielskiej przedsiębiorstwa.

4. Pomoc w rejestracji firmy zagranicą. 

5. Obrona przed kontrolą Urzędu Skarbowego.

6. Obrona przed egzekucją komorniczą.

7. Negocjacje z wierzycielami.

8. Obrona firmy przed konkurencją stosującą nieuczciwe praktyki - np. trolling patentowy, postępowanie sporne, kradzież technologii, podszywanie się pod znak towarowy.

9. Prowadzenie postępowania administracyjnego przed urzędem w imieniu firmy. 

10. Prowadzenie postępowania cywilnego przed sądem w imieniu firmy.

11. Opracowywanie umów zabezpieczających interesy firmy.

12. Szybka rejestracja fundacji - opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do rejestracji fundacji i pomoc w przeprowadzeniu postępowania od aktu notarialnego o powołaniu fundacji, poprzez zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego i korespondencję z KRS aż do wpisania fundacji do KRS.

13. Zarządzanie kryzysowe.  


B. Pomoc dla Firm wprowadzających nowe produkty lub usługi na rynek:


1. Badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych.

2. Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP i prowadzenie postępowania aż do uzyskania patentu.  

3. Badania zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych.

4. Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego RP i prowadzenie postępowania aż do uzyskania świadectwa rejestracji.

5. Badania zdolności rejestrowej znaków towarowych.

6. Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP i prowadzenie postępowania aż do uzyskania świadectwa rejestracji.

7. Opracowywanie umów licencyjnych.

8. Postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP.

9. Opracowywanie biznesplanów przy staraniu się o kredyt lub dofinansowanie.

10. Opracowywanie projektów o środki finansowe na rozwój firmy lub wdrożenie nowych produktów / usług.

11. Tworzenie stron internetowych.

12. Pomoc w wyszukiwaniu partnerów lub inwestorów zagranicznych.

13. Obsługa targów i konferencji na terenie Polski.  

14. Obsługa targów i konferencji na terenie Europy.

15. Rejestracja i obsługa firmy zagranicznej dla obywateli polskich. 


Jeśli chcesz umówić się na spotkanie, konsultację telefoniczną lub chcesz udzielić nam pełnomocnictwa do prowadzenia postępowania w Twoim imieniu


Skontaktuj się z nami 


Współpracujemy z jedną z najstarszych Kancelarii Patentowych w Polsce (30 lat doświadczeń):


Kancelaria Patentowa INVENTIX